Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů


Zpracování a ochrana osobních údajů

Provedením objednávky (písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS nebo www stránek) dáváte souhlas k tomu, aby vámi uvedené osobní údaje byly spravovány v souladu s čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dále jen "nařízení", v rámci obchodní činnosti Zuzana Svobodová, Nerudova 373, 533 45 Čeperka, identifikační číslo: 69879176, zapsaná v obchodním rejstříku města Hradce Králové v souladu s § 71 odst. 2 živnostenského zákona, který tímto se stává správcem Vašich osobních údajů (dále jen Správce).

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být zasilatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Podle specifik Vaší objednávky to mohou např. být:
Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135 , Říčany u Prahy
Zásilkovna s.r.o., se sídlem v Praze, Českomoravská 2408/1a.

Kromě samotné realizace objednávkového procesu zpracováváme Vaše osobní údaje v informačních, analytických a marketingových systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání.
Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese správce odpovědnost za toto zpracování. Toto zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Shromažďujeme pouze osobní údaje nezbytně nutné k úspěšnému vyřízení objednávky (doručení zásilky). Jedná se o jméno, příjmení, adresu, e-mailový kontakt a mobilní telefon.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Provedením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) vzniká oprávněný zájem na zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení. Odmítnutí zasílání obchodních informací máte možnost učinit jednoduchým způsobem kdykoli, a to kliknutím na příslušný odkaz v každém obchodním sdělení nebo na emailu uvedeném níže v kontaktních údajích.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, případně omezení jejich zpracování, právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenosnost Vašich osobních údajů. Takové požadavky posílejte písemně na email uvedený níže v kontaktních údajích.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Kontrolního úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření i plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce realizovat.

Kontaktní údaje správce

Matyz.cz
Zuzana Svobodová
Nerudova 373
53345 Čeperka
Česká Republika
email: info@matyz.cz

Soubory cookie
Za účelem zlepšení vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie: konverzní, trackingové, remarketingové, analytické a esenciální.
Ve Vašem prohlížeči máte možnost nastavení využívání souborů cookies.

Zpět do obchodu